Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı: Elektrikte TRT Payı kalktı

Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı: Elektrikte TRT Payı kalktı

7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Kanunu 01.07.2017 tarihinde yayınlandı.

Bu kanunun iş dünyasının ve üretimin üzerindeki yükleri önemli ölçüde hafifletecektir. OSB’ler ve diğer planlı sanayi bölgelerindeki işletmelerimizin sanayi sicil belgelerini ibraz ettikleri taktirde elektrik faturalarındaki %2 oranındaki TRT payı kaldırıldı ve emlak vergisinden muaf olacak.

Belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalktı. İşletmelerimizin organize sanayi bölgelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla arsa tahsislerinden damga vergisi alınmayacak.

OSB’lerde arsa tahsis rakamlarına üst sınır getirildi. OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecek. Yine OSB’lerden KOSGEB payı kaldırıldı.

 Duyurular

Tüm Duyurular